Головне меню

Ми в соціальних мережах

Наша творчість

Космічні фантазії
2019_H
2019_Y

Пошук

Новини освіти

Положення про таборування активу учнівської молоді

1. Загальні положення

 

1.1.         Положення про таборування активу учнівської молоді (далі – Таборування) розроблено на підставі Указу Президента України №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Державної національної програми патріотичного виховання громадян, розвитку духовності, Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. за №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», Заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді м. Сміли на 2016-2020 роки (Додаток до рішення XVсесії Смілянської міської ради від 30.03.2016 №15-3).

1.2.         Метою Таборування є виховання юних патріотів України на засадах принципів української етнічної, та зокрема козацької педагогіки, шляхом виховання у підростаючого покоління національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, пропаганди здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості.

1.3.         Таборування проводиться Центром національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області і є системною формою роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді.

1.4.         Основні завдання Таборування:

-     виховання дітей та молоді у дусі відданості Батьківщині та українському народу через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей;

-     формування у дітей життєвих компетенцій, необхідних захиснику Вітчизни;

-     формування у молоді високих морально-психологічних якостей: доброчинності, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативності на основі відновлених народних традицій;

-     оволодіння дітьми основ народної культурної спадщини (пісні, думи, розпис та опорядження житла і сакральних споруд, звичаї, традиції, ритуали і свята);

-     впровадження військово-прикладних видів спорту, єдиноборств, бойових танців, видів спортивної боротьби, народних ігор та забав з метою гартування духу й тіла;

-     вивчення законів Кодексу козацько-лицарсьської честі;

-     пропагування та популяризація здорового способу життя;

-     організація змістовного дозвілля;

-         формування та закріплення основ самоврядування в учнівських колективах на засадах Вимог Звичаєвого права українського народу.  

1.5.          Основою організації Таборування є козацьке самоврядування: добровільне об’єднання учасників для виконання завдань Таборування у рій.

 

2. Учасники Таборування

 

         2.1. Учасниками Таборування є учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних (далі - навчальні заклади), об’єднана на добровільних засадах у рої, сотні, курені тощо. До складу зазначених утворень входять хлопці та дівчата віком від 12 до 18 років.

2.2. Прийом до складу учасників Таборування здійснюється за народним звичаєм на загальному зібранні та за згодою батьків.

 

3. Керівництво Таборуванням

 

         3.1. Загальне керівництво Таборуванням здійснює управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області.

         3.2. Безпосередня організація та проведення Таборування покладається на Центр національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області.

         3.3. Для проведення Таборування створюється штаб, склад якого затверджується наказом управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області. До складу штабу входять працівники Управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Черкаської області, Центру національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області та представники громадських організацій (за згодою).

         3.4. Очолює штаб керівник, який розподіляє повноваження членів штабу та керує підготовкою і проведенням Таборування.

         3.5. Члени штабу         здійснюють організаційну роботу з підготовки та організації Таборування і забезпечують порядок його проведення.

 

4. Порядок і строки проведення Таборування

 

         4.1. Таборування проводиться у чотири етапи, для кожного з яких розробляється і затверджується у встановленому порядку окрема Програма.

4.1.1. Осіннє Таборування проводиться у жовтні кожного навчального року і ставить за мету опанування учнівською молоддю основ козацького самоврядування та ознайомлення з засадами початкової спортивно-туристичної майстерності.

4.1.2. Зимове Таборування проводиться під час шкільних зимових канікул і ставить за мету підготовку і участь учнівської молоді в організації і проведенні новорічно-різдвяних свят, а також у змаганнях із зимових видів спорту.

4.1.3. Весняне Таборування проводиться в квітні-травні кожного навчального року і включає в себе підготовку і проведення І міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура»(«Сокіл»).

4.1.4. Літнє Таборування проводиться під час літніх шкільних канікул у формі наметового табору.

         4.2. Заходи із організаційної підготовки і методичного супроводу Таборувань проводяться Центром національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області відповідно до річного плану роботи.

        

5. Організаційні засади та зміст Таборування

 

         5.1. До програм Таборування включаються такі види заходів: 

-     вікторини з історії України, Збройних Сил України та історії козацтва;

-     конкурси на кращу пісню, вірш, оповідання;

-     змагання на козацькій смузі перешкод;

-     військово-спортивне та туристське орієнтування;

-     конкурс науково-технічної творчості;

-     огляд рівня початкової військової підготовки;

-     муштровий впоряд;

-     військово-тактична підготовка у формі теренової гри на місцевості;

-     прикладна військово-спортивна підготовка;

-     медична підготовка – надання долікарської допомоги;

-     цивільний захист – користування індивідуальними засобами захисту, гасіння умовної пожежі та рятувальні роботи.

          5.2. Напрями роботи Таборування:

-     навчання і фізичне загартування членів рою під час занять;

-     огляд військово-спортивної підготовки, патріотичного та духовного виховання учнів козацьким шляхом проведення змагань, зльотів, конкурсів за окремими умовами;

-     туристські спортивні походи (пішохідні), історично-краєзнавчі заходи;

-     виконання доброчинних завдань на засадах козацького лицарства;

-     участь в екологічних акціях та акціях милосердя, культурно-просвітницьких заходах;

-     навчання традиційних народних єдиноборств, козацьких бойових мистецтв, військового впоряду, туристської підготовки, розучування народних обрядів;

-     вивчення народної культури, педагогіки та моралі.

5.3. На всіх етапах Таборування є обов’язковим підсумковий конкурс на кращий звіт про доброчинні справи, що виконувались відповідно до ідейних принципів козацького лицарства.

5.4. У рамках Таборування проводяться конференції, «круглі столи», диспути, зустрічі з ветеранами Збройних Сил України, представниками козацьких громадських організацій, краєзнавцями тощо.

         5.5. Заходи у рамках Таборування розробляються членами Штабу згідно з цим Положенням.

 

6. Документація та строки її подання

 

         6.1. Для участі у Таборуванні керівники роїв у день заїзду на місце проведення заходу подають до штабу такі документи:

-     наказ навчального закладу про участь рою у Таборуванні;

-     затверджений список рою, у якому зазначаються: № з/п, прізвища та імена учнів, рік народження, навчальний заклад, місце проживання (до списку включаються також керівники команд);

-     медичні книжки керівників команд;

-     медичні довідки учнів встановленого зразка.

6.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

 

7. Підведення  підсумків та нагородження переможців

 

    7.1. Підсумки Таборування підводяться у кожному виді змагань (конкурсі, вікторині) окремо. Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, набраних під час цих змагань і нагороджуються грамотами, дипломами,  пам’ятними призами.

7.2. Учасникам Таборування видається іменний сертифікат, в якому зазначається його рівень підготовки.

 

8. Фінансування Таборування

 

8.1. Фінансування проведення Таборування, харчування учасників, нагородження переможців здійснюються за рахунок джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

8.2.  Придбання  канцтоварів, нагородної атрибутики за рахунок відділу молоді та спорту управління освіти, молоді  та спорту Смілянської міської ради.