Головне меню

Ми в соціальних мережах

Наша творчість

Космічні фантазії
2019_H
2019_Y

Пошук

Новини освіти

Правила прийому

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області

протокол № 2/4 від 26.11.2019 р.

ПРАВИЛА

прийому вихованців до Будинку дитячої та юнацької творчості

Смілянської міської ради Черкаської області

 

          І. Загальні положення

            1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області (далі - Будинок).

1.2. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Статуту Будинку, Правил внутрішнього розпорядку Будинку (затверджені загальними зборами трудового колективу від 23.05.2017 р.) з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. Будинок організовує позашкільне навчання дітей віком від 3 до 21 років. Кожен вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців, вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до Будинку здійснюють керівники гуртків та творчих об’єднань. Будинок організує роботу протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. Комплектування гуртків, секцій, творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня.

2.2. Директор Будинку забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3. При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

У гуртках  хореографічного та вокального профілів можуть проводитися випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.5. До навчання у Будинку можуть прийматися діти з особливими освітніми потребами у разі наявності медичної довідки та відсутності у них протипоказань до занять у відповідних гуртках.

2.6. Керівники гуртків та творчих об’єднань відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівня та року навчання.

Прийом документів проводиться згідно з розкладом роботи гуртків, який вивішується у холі закладу на інформаційному стенді та на офіційному сайті.

2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з 15 серпня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого років навчання.

2.8. Прийом вихованців для одержання позашкільної освіти здійснюється за бажанням дітей та на підставі усної або письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9. У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.10. Для зарахування дітей до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних об’єднань надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація Будинку має право відмовити у зарахуванні дитини.

2.11. На початку навчального року керівники гуртків проводять з вихованцями інструктаж з техніки безпеки.

ІІІ. Формування груп

3.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

3.2. Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в Будинку та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

3.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 30 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 01 вересня.

3.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання, керівник гуртка до 15 вересня проводить добір вихованців у відповідну групу.

3.5. Керівники гуртків мають право протягом навчального року рекомендувати дітей до зарахування у групи за наявності вільних місць.